LET’S TAKE THE

OCEAN TO HEART

Join the mission of La Mer Blue Heart

ไม่ว่าจะพลังแห่งการดูแลผิว แรงบันดาลใจอันไม่สิ้นสุด หรือแม้แต่ชื่อของเรา ทั้งหมดนี้คือความมหัศจรรย์ที่มหาสมุทรได้มอบไว้ดั่งของขวัญจากธรรมชาติ รวมไปถึงสิ่งอัศจรรย์ที่ทำให้เรารู้สึกขอบคุณอีกมากมาย สิ่งเหล่านี้คือที่มาของปณิธานของลาแมร์ที่มุ่งมั่นจะตอบแทนให้กับหัวใจสีน้ำเงินดวงนี้ด้วยการปกป้องและอนุรักษ์ไว้ให้คนรุ่นต่อไป เพราะหากปราศจากมหาสมุทรแล้ว ชีวิตก็ไม่อาจกำเนิดขึ้นได้—และแน่นอนว่าก็คงไม่มีเรา สำหรับลาแมร์—และพวกเราทุกคน—การปกป้องมหาสมุทรจึงเป็นเสียงเรียกจากหัวใจอย่างแท้จริง

OUR MISSION

La Mer มีความมุ่งมั่นที่จะปกป้องท้องทะเล อันเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำทั่วโลก และช่วยดูแลเสริมสร้างความสมบูรณ์ให้แก่มหาสมุทรของเราให้คงอยู่ยาวนานเพื่อคนรุ่นต่อๆ ไป เราตั้งใจที่จะสนับสนุนโครงการอนุรักษ์มหาสมุทรผ่านกองทุน La Mer Blue Hearts Oceans Fund เพื่อสร้างคลื่นแห่งการเปลี่ยนแปลงและสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้กับท้องทะเล

HONORING THE OCEAN WITH ACTION

Our community’s commitment to conservation

La Mer มีความมุ่งมั่นที่จะช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรทะเลที่มีอยู่ทั่วโลก เรารู้ว่าการมีส่วนร่วมเพียงเล็กน้อยก็สามารถสร้างผลกระทบมหาศาลได้ เราได้ให้คำมั่นสัญญาว่าจะมุ่งมั่นและอุทิศให้กับการอนุรักษ์มหาสมุทรในทุกๆ สิ่งที่เราทำ และเฉลิมฉลองให้กับท้องทะเลที่เรารักผ่านโครงการ La Mer Blue Heart เป็นประจำทุกปี

ภายในสิ้นปี 2025 กว่า 75% ของบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ของเราจะสามารถรีไซเคิล ใช้ซ้ำได้ รีฟิลหรือนำกลับมาใช้ใหม่ได้

BLUE HEART PROGRESS (SO FAR)

LA MER BLUE HEART AMBASSADORS

ลาแมร์ร่วมมือกับนักอนุรักษ์ชื่อดัง นักวิทยาศาสตร์ และศิลปิน เพื่อให้ความรู้และสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนผู้ที่จะกลายมาเป็นกำลังสำคัญในการรักษาท้องทะเลอันงดงาม