ฝ่ายบริการลูกค้า
 

แจ้งการจัดส่งสินค้า
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564

ทางลาแมร์ออนไลน์ ขอเรียนแจ้งให้ทราบว่าการจัดส่งสินค้าของท่าน อาจมีความล่าช้า
เนื่องจากบริษัทขนส่งหยุดให้บริการในช่วงเทศกาลสงกรานต์
ระหว่างวันที่ 13 เมษายน 2564 – 15 เมษายน 2564

จึงขอแจ้งการจัดส่งล่าช้าที่อาจเกิดขึ้นได้ สำหรับคำสั่งซื้อที่ทำการชำระเงิน หรือ
สั่งซื้อเข้ามาตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน 2564 เป็นต้นไป
จะได้รับการจัดส่งสินค้าให้หลังวันที่ 15 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

CALL

วันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 9.00 -18.00 น

โทร 02-6246099