ฝ่ายบริการลูกค้า
การคืนและเปลี่ยนผลิตภัณฑ์
การเปลี่ยนและคืนผลิตภัณฑ์

ภายในกล่องบรรจุภัณฑ์ที่คุณได้รับ คุณจะได้พบกับรายละเอียดการสั่งซื้อของคุณ พร้อมกับรายละเอียดของการส่งคืนผลิตภัณฑ์ กรุณาตรวจสอบถ้ารายการที่แสดงในใบนำส่งผลิตภัณฑ์ไม่ตรงกับผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในบรรจุภัณฑ์ คุณสามารถปฏิเสธที่จะรับสินค้าในครั้งนั้นกับทางเจ้าหน้าที่ที่นำส่ง และโปรดแจ้งให้เราทราบทันทีที่ฝ่ายบริการลูกค้า 02-624-6000

ในกรณีที่คุณต้องการส่งคืนผลิตภัณฑ์ กรุณาแจ้งการคืนสินค้าให้เราทราบภายใน 7 วันทำการ หลังจากวันที่คุณได้รับผลิตภัณฑ์ คุณสามารถแจ้งเข้ามาที่ ลูกค้าสัมพันธ์ 02-6246000 เพื่อนัดหมายรับคืนสินค้า และคืนเงินค่าสินค้าให้กับคุณต่อไป ซึ่งคุณจะต้องยอมรับชำระค่าขนส่งที่เกิดขึ้นจากคำสั่งซื้อ

ในกรณีที่มีการคืนเงิน บริษัทจะคืนเงินค่าผลิตภัณฑ์เต็มจำนวน (ขออภัยทางเราไม่สามารถคืนเงินในส่วนของค่าขนส่งที่เกิดจากคำสั่งซื้อ) ภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งความประสงค์ขอคืนสินค้าของคุณ และเมื่อทางบริษัทได้รับคืนสินค้าในสภาพที่สมบูรณ์จากคุณเรียบร้อยแล้ว ภายในระยะเวลา 14 วันทำการหลังจากวันที่ได้รับสินค้า

**หมายเหตุ** ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุมัติรับคืนสินค้า หากการคืนสินค้าไม่เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่ทางเจ้าหน้าที่ได้แจ้งกับท่านไว้ ทางบริษัทสามารถปฏิเสธการรับคืนสินค้าในครั้งนั้นได้

นโยบายนี้ใช้ได้เฉพาะกับการซื้อผลิตภัณฑ์ออนไลน์ ผ่านทาง LaMer.co.th เท่านั้น ไม่รับเปลี่ยนหรือคืนผลิตภัณฑ์สำหรับการซื้อที่เคาน์เตอร์ลาแมร์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายการรับประกันความพึงพอใจเมื่อเห็นสมควร

เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คุณจะพึงพอใจกับผลิตภัณฑ์ลาแมร์ที่คุณสั่งซื้อ หากมีสิ่งใดที่ทำให้คุณไม่พึงพอใจในการสั่งซื้อกับ LaMer.co.th เรายินดีที่จะรับเปลี่ยนหรือคืนผลิตภัณฑ์ หากคุณต้องการการเปลี่ยนหรือคืนผลิตภัณฑ์ กรุณาปฎิบัติตามเงื่อนไข การเปลี่ยน และคืนผลิตภัณฑ์ ดังต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1 :  แจ้งความประสงค์ในการขอคืนผลิตภัณฑ์
กรุณาแจ้งการคืนผลิตภัณฑ์ให้เราทราบภายใน 7 วันทำการหลังจากวันที่คุณได้รับผลิตภัณฑ์ โดยติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าที่  02-624-6000 (เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ 9.00 น. -18.00 น.) พร้อมแจ้งหมายเลขการสั่งซื้อของคุณ


ขั้นตอนที่ 2 : ตรวจสอบข้อมูลการสั่งซื้อ
เจ้าหน้าที่ของเราจะทำการตรวจสอบข้อมูลการสั่งซื้อและติดต่อกลับภายใน 1-3 วันทำการเพื่อแจ้งผลการอนุมัติการคืนผลิตภัณฑ์ เจ้าหน้าที่จะนัดวันและเวลารับของคืนจากคุณ (บริษัทดีเคเอสเอชไทยแลนด์ (DKSH Thailand Ltd.) จะเป็นผู้รับคืนผลิตภัณฑ์และทุกผลิตภัณฑ์ของลาแมร์ ออนไลน์จะถูกขนส่งด้วยรถปรับอากาศที่มีคุณภาพเท่านั้น)

ขั้นตอนที่ 3 : การส่งคืนผลิตภัณฑ์
การรับคืนผลิตภัณฑ์จะถูกดำเนินการโดยบริษัทดีเคเอสเอชไทยแลนด์ (DKSH Thailand Ltd.) และจำเป็นต้องมีลายเซ็นของผู้ส่งคืน โดยเมื่อเราได้รับคืนผลิตภัณฑ์จากคุณกลับเข้ามาที่คลังผลิตภัณฑ์ของเราเรียบร้อยแล้ว ทางเราจะดำเนินการเรื่องการคืนเงินค่าผลิตภัณฑ์ให้คุณ "กรุณาห่อผลิตภัณฑ์อย่างระมัดระวังเพื่อป้องกันการแตกหักเสียหายระหว่างการขนส่ง"

ขั้นตอนที่ 4 : ขั้นตอนการคืนเงิน
การดำเนินการเรื่องการคืนเงินค่าผลิตภัณฑ์เต็มจำนวน (ขออภัยทางเราไม่สามารถคืนเงินในส่วนของค่าขนส่งที่เกิดจากคำสั่งซื้อ) จะใช้เวลา 14 วันทำการ สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ชำระค่าผลิตภัณฑ์ด้วยการโอนเงินหรือจ่ายด้วยเงินสด ทางเราจะออกเช็คในนามผู้สั่งซื้อและส่งไปตามที่อยู่สำหรับการส่งเอกสารการเรียกเก็บเงินตามที่คุณให้ไว้กับเรา และทาง LaMer.co.th จะส่งอีเมลแจ้งคุณเมื่อเราได้ทำเรื่องการคืนเงินเรียบร้อยแล้ว ทาง LaMer.co.th จะส่งอีเมลแจ้งคุณเมื่อเราได้ทำเรื่องการคืนเงินเรียบร้อยแล้ว "ทางบริษัทจะออกเอกสารใบลดหนี้ให้คุณพร้อมกับการทำเรื่องคืนเงินโดยที่เอกสารจะถูกส่งไปยังที่อยู่สำหรับการส่งเอกสารการเรียกเก็บเงินตามที่คุณให้ไว้กับเรา"

ขออภัย บริษัทไม่สามารถคืนเงินค่าขนส่งในกรณีส่งประเภทด่วนพิเศษได้ ในกรณีที่คุณได้รับผลิตภัณฑ์ที่เสียหายโปรดติดต่อเราทันทีเพื่อช่วยเหลือ อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ "ผลิตภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหาย" เราจะดำเนินการขอคืนผลิตภัณฑ์ให้คุณโดยเร็วที่สุด"

โปรดทราบ : เฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ซื้อจาก LaMer.co.th เท่านั้นที่สามารถคืนเงินผ่านทางแผนกออนไลน์ช้อบปิ้งได้ หากคุณมีคำถามเรื่องการคืนผลิตภัณฑ์ กรุณาติดต่อเราทางโทรศัพท์ที่เบอร์ 02-624- 6000

**หมายเหตุ** ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุมัติรับคืนสินค้า หากการคืนสินค้าไม่เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่ทางเจ้าหน้าที่ได้แจ้งกับท่านไว้/ ทางบริษัทสามารถปฏิเสธการรับคืนสินค้าในครั้งนั้นได้ นโยบายนี้ใช้ได้เฉพาะกับการซื้อผลิตภัณฑ์ออนไลน์ ผ่านทาง LaMer.co.th เท่านั้น ไม่รับเปลี่ยนหรือคืนผลิตภัณฑ์สำหรับการซื้อที่เคาน์เตอร์ ลาแมร์/ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายการรับประกันความพึงพอใจเมื่อเห็นควร

ผลิตภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหาย

เมื่อได้รับพัสดุ กรุณาตรวจสอบกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์ว่าเสียหายจากการขนส่งหรือไม่ โปรดทราบว่าการบุบฉีกขาดที่เกิดจากการขนส่งเป็นเรื่องปกติถ้าหากผลิตภัณฑ์ภายในได้รับความเสียหาย โปรดติดต่อเราทันทีที่ 02 624 6000

กรุณาระบุหมายเลขคำสั่งซื้อพร้อมกับที่อยู่อีเมลและเบอร์ติดต่อกลับ เพื่อความรวดเร็วในการให้บริการ กรุณาส่งกล่องพัสดุพร้อมทั้งผลิตภัณฑ์ในสภาพที่คุณได้รับกลับมายังเราเพื่อการตรวจสอบกับผู้ขนส่งต่อไป

ช้อปลดภาษีได้แล้วที่
www.lamer.co.th

เงื่อนไขการช้อป เพื่อนำไปลดหย่อนภาษี 30,000 บาท*

1. ต้องทำการช้อปและชำระเงินค่าสินค้าสำเร็จ  ภายในวันที่  23 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2563 เท่านั้น

 • - แนะนำให้ชำระเงินทันทีผ่านระบบบัตรเครดิต หรือผ่านทางธนาคาร ระบบจะทำการออกใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปให้ตามวันที่ชำระเงินเข้ามาตามจริงเท่านั้น
 • - หากลูกค้าเลือกแบบการชำระเงินปลายทางเมื่อรับสินค้า (COD) สามารถทำการซื้อสินค้าได้จนถึงภายในวันที่  20 ธันวาคม 2563 เท่านั้น
   

2. ลูกค้าที่ประสงค์ขอให้ออกใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป กรุณาแจ้งความประสงค์โดย forward อีเมล์ยืนยันคำสั่งซื้อหลังจากชำระเงินค่าสินค้าทันที มาที่ email address: ra-th-thtaxinvoi-001@th.estee.com

โดยระบุข้อมูลดังต่อไปนี้

 • 1. ชื่อ-นามสกุล หรือ ชื่อบริษัทที่ต้องการให้ระบุในใบกำกับภาษี โดยชื่อ-นามสกุล หรือ ชื่อบริษัทนั้นต้องตรงกับคำสั่งซื้อ**
 • 2. เลขที่บัตรประชาชน
 • 3. ที่อยู่สำหรับการออกใบกำกับภาษี (ที่อยู่ตามบัตรประชาชน พร้อมรหัสไปรษณีย์)
   

หมายเหตุ:

 • 1) หลังจากที่ลูกค้าได้รับสินค้าเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯจะส่งใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปแบบไฟล์แนบให้ลูกค้าที่แจ้งความประสงค์
  ผ่านทางอีเมล์เท่านั้น (ไฟล์ใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป สามารถใช้ยื่นเพื่อขอลดหย่อนภาษีได้)
 • 2) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการออกใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปย้อนหลังที่ได้ส่งความประสงค์ทางอีเมล์
  ภายในวันที่ 8 มกราคม 2564 เท่านั้น


3. ลูกค้าสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกลูกค้าสัมพันธ์ เบอร์โทร 02 – 624-6099 ณ เวลาทำการ ตั้งแต่ 10.00 – 18.00 (ยกเว้นวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
 

*เงื่อนไขการลดหย่อนภาษี อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.rd.go.th 
** ชื่อผู้ซื้อในการออกใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป ต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้สั่งซื้อสินค้าในระบบเท่านั้น

CALL

วันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 9.00 -18.00 น

โทร 02-6246099