แจ้งการจัดส่งสินค้า
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563
ทางลาแมร์ออนไลน์ ขอเรียนแจ้งให้ทราบว่าการจัดส่งสินค้าของท่าน
อาจมีความล่าช้า เนื่องจากบริษัทขนส่งหยุดให้บริการ
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 2562 – 01 มกราคม 2563

จึงขอแจ้งการจัดส่งล่าช้าที่อาจเกิดขึ้นได้ โดยการจัดส่งสินค้า
สำหรับคำสั่งซื้อที่สมบูรณ์ (ทำการชำระเงินเรียบร้อย)
ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2562 จะได้รับสินค้าอย่างช้าสุด
ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2562 และสำหรับคำสั่งซื้อที่ทำการชำระเงิน
หรือสั่งซื้อเข้ามาตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป
จะได้รับการจัดส่งสินค้าให้หลังวันที่ 02 มกราคม 2563 เป็นต้นไป


หมายเหตุ:
หากท่านเลือกวิธีการชำระเงินแบบโอนเงินที่ธนาคาร ยอดเงินจะเข้าในวันทำการถัดไป
จึงขออภัยในความไม่สะดวกและความล่าช้าที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าว
หากท่านประสงค์จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อแผนลูกค้าสัมพันธ์ได้ที่
CustomerServices@lamer.co.th หรือ 02-624-6000
ในวันทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 10.00 – 18.00 น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ